Kaupang, Ohly og Sandqvist

DUS har satt i gang et nordisk samarbeid med Länk i Sverige og Nuori Näyttämö (Den unge scenen) i Finland. Vi har koblet tre unge dramatikere, Agate Øksendal Kaupang fra Norge, Otto Sandqvist fra Finland og Felicia Ohly fra Sverige som har fått i oppdrag å skrive en felles tekst med arbeidstittel Migrants – En nordisk saga. Planen er at teksten skal bli med blant alle DUS-tekstene som gruppene kan velge fra i denne runden. Dramatikkens Hus i Oslo finansierer det norske tekstbidraget. Det nordiske samarbeidet er finansiert med midler fra Nordic Cultural point (Nordbuk- og kultur og kunstprogrammet) samt Nordisk Kulturfond.