Vefsen ungdomsteater (Mosjøen)

Regional partner: Nordland teater og Sceneinstruktørene i Nordland

Tekstvalg: Å telle til null