Om DUS

DUS – Den unge scenen og International Connections

DUS - Den unge scenen er et landsdekkende ungdomsteaterprosjekt. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom og fremføres av ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater. DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Vi er nå i gang med den sjette prosjektrunden.

Ungdom i alderen tretten til nitten år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. Siden oppstarten har DUS fått fram 35 nye tekster. 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper.

Ideen og modellen for DUS har sitt opphav i det engelske ”Connections” som ble etablert i 1994. I England har Connctions base ved Royal National Theatre i London. Det har vært modeller av Connections i USA, Tyskland, Georigia og Island. Nå er det Connections i England, Italia, Portugal, Brasil, Finland og Sverige (Länk). DUS er med å videreutvikle dette internasjonale nettverket, som åpner for spennende utvekslingsmuligheter.


Prosjektleder er Eirik Nilssen Brøyn.

NYE UNGDOMSTEATERFORESTILLINGER

Vi er nå i gang med DUS 2014/2015. Hver runde går over to år. Det var seks regioner med i DUS i første runde, og i DUS 2006/2007 ble Hedmark med for første gang. Fra 2008 ble Hålogaland Teater, som også dekker Troms og Finnmark, med. Telemark/Vestfold og Hordaland med Bergen kom med i 2010. De siste tilskuddene er Østfold og Agder-fylkene. Dermed arrangeres det DUS-festivaler i totalt tolv regioner.

Følgende institusjoner er samarbeidspartnere:
Det Norske Teatret og Dramatikkens Hus i Oslo, Figurteatret i Nordland med Nordland Teater og Sceneinstruktørordningen i Nordland, Brageteatret i Buskerud, Teaterutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i Midt-Norge, Rogaland Teater i Stavanger, Teatret Vårt i Molde, Teater Innlandet dekker Hedmark og Oppland, Hålogaland Teater dekker Troms og Finnmark, Østfold Teater, Agder Teater for begge Agderfylkene, Teater Ibsen for Telemark og Vestfold og Hordaland dekkes av Den Nationale Scene i Bergen sammen med Hordaland Teater og Vestlandske Teatersenter.

Disse profesjonelle teatrene er koordinatorer og verter for ungdomsgruppene i sine regioner. Teatrene bistår med veiledning og råd i innstuderingsfasen. Alle gruppene får spille på regionale festivaler som samarbeidspartnerne arrangerer. Hver runde avsluttes med en nasjonal festival på Det Norske Teatret i Oslo. I 2013 deltok tolv grupper på den nasjonale festivalen, og det samme antallet blir det i 2015.

DUS lager stadig nye forbindelser i det norske kulturlandskapet. Det er møtet mellom dramatikerne og ungdommen og mellom ungdomsgruppene og teatrene. I regionene som deltar, er det nå nye nettverk der ungdom møter ungdom. Det engelske navnet ”Connections” er i så måte dekkende for alle disse nye forbindelsene. I lille Norge satser vi på at vi er DUS, og sier DUSkriver, DUSpiller og DUSer. Norge har fått en nye arena for ungdomsdramatikk: DUS - Den unge scenen.
 

Seminarer og dramatikkonkurranse

DUS arrangerer hvert år flere seminarer. I år har det vært seminar for ungdom som kom videre i skrivekonkurransen, det har vært et seminar der alle de nye tekstene ble lansert. Og i september var det igjen et stort seminar i Stavanger der alle gruppeinstruktørene fikk møte dramatikerne for å utforske teksten de har valgt å jobbe med.

I hver runde arrangerer DUS skrivekonkurranse for ungdom. I år fikk vi inn 38 bidrag. Ti kom videre til inspirasjonsseminaret, og det ble plukket ut tre vinnere. De som delte førsteplassen, er med blant tekstene som gruppene har kunnet velge fra.