Finansiering

DUS er finansiert med midler fra Norsk Kulturfond. I tillegg gir alle regionale partnere et betydelig bidrag gjennom oppfølging av gruppene og ved å arrangere lokale festivaler for ungdomsgruppene.